Contact

Het ND Fonds is een zelfstandige stichting. 

ND Fonds
Postbus 2085
3800 CB Amersfoort

IBAN-nummer NL11 INGB 0004079642 t.n.v. ND Fonds te Amersfoort
KVK: 41188700

Telefoonnr.: 088 1999999
E-mailadres: ndfonds@nd.nl

Het huidige bestuur bestaat uit:

P.A. Bergwerff (voorzitter)
A. Lootens (penningmeester)
J.C. Jonker-Beekman (secretaris)
E.J. Kamphuis-Kwakkel, (promotie)
C.J.M. Helms (lid)