Help lezers, steun het ND Fonds!

Het ND Fonds kan haar werk alleen doen als u meehelpt. Het Fonds is opgericht door lezers voor lezers. Daarom doen we een beroep op u om ons te steunen met een gift. Maak uw gift over op: 

IBAN-nummer NL11 INGB 0004 079642 ten name van ND Fonds te Amersfoort

Het Nederlands Dagblad Fonds is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 1 januari 2008. Giften aan ND-fonds zijn dus aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over de ANBI-verklaring op www.belastingdienst.nl