Voor wie is het ND Fonds?

Het Nederlands Dagblad Fonds is een zelfstandige stichting die als doel heeft financiële ondersteuning te bieden aan hen die graag het Nederlands Dagblad lezen, maar de volle abonnementsprijs niet kunnen betalen. Het Fonds is al in 1974 opgericht en verkrijgt zijn middelen via giften van voornamelijk abonnees. Elk jaar wordt een actie gehouden met als motto ‘Lezen en laten lezen’. Het ND Fonds is het enige fonds ‘voor lezers, door lezers’ van de Nederlandse dagbladen, die op deze wijze abonnementen mogelijk maakt.

Hoe werkt het ND Fonds?

Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen een aanvraag indienen voor een Fondsabonnement. Als zij kunnen aantonen dat een volledig abonnement op de krant financieel niet haalbaar is, helpt het Fonds hen door de helft van de abonnementsprijs te betalen. In de aanvraag is alleen inkomen, gezinssituatie en woonsituatie van belang. Een Fondsabonnement wordt nooit langer dan een jaar verstrekt. Ieder jaar ontvangt de Fondsabonnee een formulier met de vraag of de situatie is gewijzigd. De enige andere voorwaarde is dat er geen abonnement op een ander dagblad is.

Voor u?

Denkt u in aanmerking te komen voor zo’n Fondsabonnement? Vul dan het aanvraagformulier in. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan. Uiteraard zullen wij strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij verzoeken u wel om een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ook bellen naar: 088 1999999.